Advice and information in Swahili for Refugees and asylum seekers

Our Swahili resource section contains information leaflets for people seeking asylum and refugees who speak Swahili and want to find out more about the asylum process, support, how we can help and their rights and entitlements.

Note that titles of the leaflets are provided in English but the content is provided in Swahili.

Maelezo ya lugha mbalimbali:  Kiswahili

Sehemu yetu ya rasilimali ya  Kiswahili huwa na vitabu vya maelezo kwa watu wanaotafuta kimbilio na wakimbizi wanaoongea Kiswahili  na wangependa kujua zaidi kuhusu shughuli ya utafutaji kimbilio, usaidizi, jinsi ya kupata haki zao na ustahilifu.

Fahamu kuwa vichwa vya vitabu hivi vinatolewa kwa Kiingereza lakini yaliyomo yamewekwa kwa Kiswahili.

Sisi hutoa maelezo kwa Kiswahili  kuhusu :

How we can help Jinsi tunavyoweza kusaidia

Legal representatives Wawakilishi wa kisheria

Things to consider when going through the asylum process
Mambo ya kuzingatia unapopitia shughuli ya utafutaji kimbilio

Things to consider after you recieve asylum in Scotland
Mambo ya kuzingatia baada ya kupokea kimbilio katika Uskoti

How we help  Jinsi tunavyoweza kusaidia

Getting involved in your community - how we can help (270Kb, PDF)

Advice for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) refugees in Scotland (455Kb, PDF)

Client Charter (242Kb, PDF)

Scottish Refugee Council complaint form (14Kb, PDF)

Legal representatives   Wawakilishi wa kisheria

Legal representatives contact list - Glasgow (169Kb, PDF)

Legal representatives contact list - Edinburgh (166Kb, PDF)

Things to consider when going through the asylum process

Mambo ya kuzingatia unapopitia shughuli ya utafutaji kimbilio

Problems with your accommodation (420Kb, PDF)

Problems with your Application Registration Card (ARC) (417Kb, PDF)

Adding an adult dependant to asylum support (421Kb, PDF)

Adding an adult dependant to your asylum support -checklist (285Kb, PDF)

How to use interpreting services (170Kb, PDF)

How to access health care in Scotland (454Kb, PDF)

Life in Scotland (320Kb, PDF)

Section 4

Section 4 support (158Kb, PDF)

Applying for Section for if you are pregnant (158Kb, PDF)

Things to consider after you receive asylum in Scotland  

Mambo ya kuzingatia baada ya kupokea kimbilio katika Uskoti

Citizenship

Seek advice before applying for British Citizenship (30Kb, PDF) (English only)

Family reunion

Family Reunion: Refugees or people granted Humanitarian Protection (72Kb, PDF)

Family Reunion: Non-Refugees with Indefinite Leave to Remain (199Kb, PDF)

Finding work

Finding work - a guide for Refugees (7Mb, PDF) (English only)

Banking/managing money

How to open a bank account (280Kb, PDF)

Learn to manage your money in Scotland - Financial Literacy Project (178Kb, PDF)

Budgeting sheet to help you manage your money (58Kb, PDF)