Multilingual information: Somali

Information and advice in Somali for Refugees and asylum seekers in Scotland

Our Somali resource section contains information leaflets for people seeking asylum and refugees who speak Somali who want to find out more about the asylum process, support, how we can help and their rights and entitlements.

Note that titles of the leaflets are provided in English but the content is provided in Somali.

Macluumaadka Luuqado badan: Soomaali

Qaybtayada Somaali waxa ku jira macluumaad loogu talogalay dadka raadinaya magalgalyo iyo qaxooti kuwaas oo ku hadla Soomaali kuwaas oo raba inay wax badan ka ogaadaan hannaanka magangalyo-doonka, taageerada, sida aanu u caawin karno iyo xaqooga iyo waxay mutaysteen.

Ogow in mawduucyada waxa warqadda ku qoran lagu bixiyey Ingiriisi laakiin tusmada lagu bixiyey Soomaali

Waxaanu ku bixinaa macluumaadkan Soomaali ee la xidhiidha:

How we can help Sida aan kuu caawin karno

Legal representatives Wakiil sharci ah

Women Haween

Children

Things to consider when going through the asylum process

Waxyaalaha la tixgalinayo marka la wado hannaanka magangaly-doonka

Things to consider after you receive asylum in Scotland
Waxyaabaha la tixgaliyo kadib markaad ka hesho magangalyo Scotland

How we can help Sida aan kuu caawin karno

Getting involved in your community - how we can help (270Kb, PDF)

Advice for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) refugees in Scotland (455Kb, PDF)

Client charter (144Kb, PDF)

Scottish Refugee Council Complaint form (14.8Kb, PDF)

Legal representatives Wakiil sharci ah

Legal representatives contact list – Glasgow (454Kb, PDF)

Legal representatives contact list – Edinburgh (447Kb,PDF)

Women Haween

Asylum-seeking women: violence and health advice leaflets - where to get information, advice and help (190Kb, PDF)

Things to consider when going through the asylum process
Waxyaalaha la tixgalinayo marka la wado hannaanka magangaly-doonka

Problems with your accommodation (263Kb, PDF)

Problems with your Application Registration Card (ARC) (260Kb, PDF)

Adding an adult dependant to your asylum support (262Kb, PDF)

Adding an adult dependant to your asylum support -checklist (435Kb, PDF)

How to use interpreting services (170Kb, PDF)

How to access health care in Scotland (455Kb, PDF)

Life in Scotland (Kb, PDF)

Children/young people

Unaccompanied Asylum Seeking Children Guide (9 chapters). 
The information pack is available to download chapter by chapter.

Introduction Table of Contents (92Kb, PDF)

Welcome to Scotland (685Kb, PDF)

Your Asylum Claim (727Kb, PDF)

Your Rights (752Kb, PDF)

Glossary (108Kb, PDF)

Directory (746Kb, PDF)

The Big Map  (762Kb, PDF)

The Asylum Process (217Kb, PDF)

The People Supporting You (54Kb, PDF)

Section 4 support

Section 4 support (442Kb, PDF)

Section 4 support ‘Azure’ payment card

Applying for Section 4 if you are pregnant (429Kb, PDF)

Applying for cash only support: moving in with family or a friend  

Things to consider after you receive asylum in Scotland

Waxyaabaha la tixgaliyo kadib markaad ka hesho magangalyo Scotland

Family reunion

Family reunion: Refugees or people granted Humanitarian Protection (82Kb, PDF)

Family Reunion: Non-Refugees with Indefinite Leave to Remain (82Kb, PDF)

Finding work

Finding work - a guide for Refugees (7Mb, PDF) (English only)